Standard stedfæstelse af trafikuheld omfatter gennemførelse af:

⦁ Systematisk angivelse af administrative oplysninger om uheldet.
⦁ Lokation af uheldet på kort.
⦁ Indhentning af manglende oplysninger hos politi.
⦁ Opfølgning på korrekt registrering af uheldets placering.
⦁ Rettelse af logiske fejl for uheldet.
⦁ Kontrol af at uheldsteksten stemmer overens med uheldssituationen og vice versa.
⦁ Fjernelse af personlige oplysninger i teksten, eksempelvis spirituspromille, registreringsnummer og bilmærke.


Udvidet stedfæstelse af uheld omfatter standard stedfæstelse af uheld samt nedenstående:

⦁ Undersøgelse af vejudformning.

⦁ Indhentning af køreretning for part 1.

⦁ Undersøgelse af uheld med hjælp fra uheldsudtræk udarbejdet hertil.

⦁ Opfølgning på om alle datafelter er korrekt udfyldt.


Sortpletudpegninger og uheldsudtræk via avanceret søgning i uheldsdatabase:

⦁ Uheldsdata leveres som standard én gang om året, men kan leveres oftere afhængig af ønsker og behov.
⦁ Uheldsudtræk leveres i Excel samt på kort.
⦁ Uheldsudtræk kan sorteres efter mange forskellige faktorer:
  • Uheldstype
  • Uheldsart
  • Køretøjer
  • Krydstype
  • Vejens geometri, dvs. vejsving, terrænforhold m.m.
  • Årstid 
  • Dato/dag/nat
  • Uheldsår
  • Sprituheld 

 

Kommuner som allerede har indgået aftale med os