Mit navn er Leyla H. Sørensen og er indehaver af Uheldsdata.dk

Mit mål er at medvirke til et bedre og mere trygt vejnet i hele Danmark i samarbejde med de danske kommuner. Dette opnår vi bl.a. ved at fjerne uheldsbelastede vejkryds og strækninger på de danske veje.
Jeg har siden 2004 arbejdet med trafiksikkerhed i Danmark og har siden 2011 arbejdet med stedfæstelse og ajourføring af trafikuheld samt uheldsudtræk i Vejman.dk. Dette er udført for flere kommuner og i samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet og politiet, og jeg har derved fået den erfaring der skal til for udføre arbejdet korrekt og effektivt.

Jeg kan således tilbyde stor erfaring med korrekt ajourføring af uheldsdata, stedfæstelse samt uheldsudtræk i Vejman.
I mere end 15 år har jeg arbejdet med trafiksikkerhed, og jeg har herigennem opnået 8 års erfaring med ajourføring af trafikuheld og uheldsudtræk. Gennem mit arbejde med uheldsdata bidrager jeg til at danne overblik over uheldsbelastede strækninger, vejkryds m.m., og på denne måde synliggør mit arbejde de foranstaltninger, som kan forbedre trafikforholdene på de danske veje.

Du er velkommen til at kontakte mig i forbindelse med forespørgsler samt oplysninger om tid og rammer for løsning af den enkelte opgave.
Hvis der er ønske om stedfæstelse af uheld, så afregnes der som udgangspunkt pr. uheld. Der behandles normalt seks problemfrie uheld i timen afhængig af hvilket niveau stedfæstelsen skal udføres på (standard eller udvidet). I tilfælde af manglende oplysninger i de politiregistrerede uheld vil behandlingstiden tage længere tid.
Det eneste der er brug for at jeg kan arbejde for dig og din organisation er:
– en kontrakt
– en sikkerhedsaftale som sikrer at bl.a. fortrolige data fra de politiregistrerede uheld behandles korrekt i forhold til persondataloven
– en aftale mellem din organisation og undertegnede, jf. den nye databehandleraftale
– en beskrivelse af jeres principper for stedfæstelse af uheld f.eks. i vejkryds eller andre gældende principper (hvis de findes)
– adgang til nødvendigt kortmateriale og vejdata