Velkommen til uheldsdata.dk


Baggrund


Vejdirektoratet har i mange år administreret programmet Vejman.dk. Her registreres alle data fra politirapporterede uheld overalt i Danmark, til fælles brug for vejmyndighederne der administrerer det danske vejnet. Vejdirektoratet har desuden, i flere år, solgt rådgivningsopgaven omkring stedfæstelse af uheld til kommunerne, hvilket dog blev udfaset december 2019.Uheldsdata.dk kan tage over

Uheldsdata er vigtig information, som skal danne baggrund for den videre analyse af ulykkessteder således at fremtidige uheld kan forebygges. Politiet leverer data om uheldene, men den videre bearbejdning ligger ved stat og kommune. Ved al registrering er valide data afgørende således, at de er troværdige for den enkelte vejmyndighed.

Uheldsdata kan levere samme ydelse og kvalitet som Vejdirektoratet tidligere gjorde. Uheldsdata leverer en stabil og målrettet indsats for at forebygge trafikuheld i Danmark gennem korrekt stedfæstelse af uheld.

Uheldsdata står til rådighed uanset om der er brug for sømløst at overtage opgaven direkte fra Vejdirektoratet eller at overtage opgaven fra f.eks. overbelastede kommunale medarbejdere. Ingen opgave er for lille og ingen for stor så tøv ikke med at lade Uheldsdata hjælpe.

Hvad fagfolk siger

Her kan man se hvad kendte fagfolk på området siger om os og vores ydelser.

img

Politi registrerede trafik uheld er guld værd, for alle der arbejder med trafiksikkerhed.
Leyla forstår at udtrække data fra uheldsdatabasen til vejbestyrelser, rådgivere og forskere.
Data som, med baggrund i virkeligheden og statistikken, sikrer:

⦁ At beslutninger om investeringer i trafiksikkerhed er relevante!
⦁ At forskere kan afprøve idéer til fremme af trafik sikkerheden!

Netop politiets observationer er fantastiske, fordi de er foretaget af uvildige på ulykkesstedet.
Jeg har brugt Leylas udtræk af data i forbindelse med forskning i glatføreuheld og kan varmt anbefale Leyla. Leylas udtræk har altid været udført på et uvildigt fordomsfrit grundlag, der sikrer, at data efterfølgende kan bruges statistisk.

Jens Kristian Fonnesbech - www.aiban.dk